Cách thêm url Index.php vào trang chủ cho Blogspot

- Hello xin chào anh em :) có vẻ như khá nhiều anh em đang tò mò về cái index.php mà mình vừa đặt vào blog =)), thật ra blog của mình không phải bằng ngôn ngữ php mà vẫn là xml như thường nhé :v chỉ có điều là phải thêm một đoạn script để có thể kích hoạt index.php trên blog của bạn, những người khác họ hay chuyển hướng sang index.html nhưng như vậy thì không hay :)) PHP mới chất.

Ưu điểm

  • Trang trí blog
  • Giúp blog chuyên nghiệp hơn

Nhược điểm

  • Khi F5 ở trang chủ sẽ sang trang 404 do index.php chỉ là url ảo

Hướng dẫn cách chèn index.php vào blog

- Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho đoạn script sau vào trước thẻ </body>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script>
//<![CDATA[
var _0x1196=["\x69\x73\x2D\x6F\x66\x66","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65\x43\x6C\x61\x73\x73","\x2E\x63\x6C\x6F\x63\x6B","\x63\x6C\x69\x63\x6B","\x70\x72\x65\x76\x65\x6E\x74\x44\x65\x66\x61\x75\x6C\x74","\x67\x6C\x69\x74\x63\x68","\x74\x6F\x67\x67\x6C\x65\x43\x6C\x61\x73\x73","\x2E\x73\x63\x72\x65\x65\x6E","\x6F\x6E","\x2E\x73\x77\x69\x74\x63\x68\x65\x72","\x67\x65\x74\x44\x61\x74\x65","\x73\x65\x74\x44\x61\x74\x65","\x67\x65\x74\x48\x6F\x75\x72\x73","\x67\x65\x74\x53\x65\x63\x6F\x6E\x64\x73","\x67\x65\x74\x4D\x69\x6E\x75\x74\x65\x73","\x30","","\x20\x3A\x20","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x74\x69\x6D\x65","\x64\x61\x74\x61\x2D\x74\x69\x6D\x65","\x61\x74\x74\x72","\x72\x65\x61\x64\x79","\x69\x6E\x64\x65\x78\x2E\x70\x68\x70","\x2F\x69\x6E\x64\x65\x78\x2E\x70\x68\x70","\x70\x75\x73\x68\x53\x74\x61\x74\x65","\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79","\x5F\x75\x73\x65\x72\x64\x61\x74\x61","\x70\x61\x67\x65\x5F\x64\x65\x73\x6B\x74\x6F\x70","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x23\x63\x74\x2D\x73\x65\x61\x72\x63\x68","\x69\x6E\x70\x75\x74\x2E\x63\x74\x2D\x73\x65\x61\x72\x63\x68\x2D\x69\x6E\x70\x75\x74","\x66\x69\x6E\x64","\x68\x74\x6D\x6C\x2C\x62\x6F\x64\x79","\x63\x74\x2D\x73\x65\x61\x72\x63\x68\x2D\x6F\x70\x65\x6E","\x61\x64\x64\x43\x6C\x61\x73\x73","\x6F\x70\x65\x6E","\x64\x61\x74\x61","\x66\x6F\x63\x75\x73","\x73\x74\x6F\x70\x50\x72\x6F\x70\x61\x67\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x6F\x66\x66","\x76\x61\x6C","\x65\x72\x72\x6F\x72","\x73\x72\x63","\x69\x6D\x67","\x6B\x65\x79\x64\x6F\x77\x6E","\x75\x6E\x64\x65\x66\x69\x6E\x65\x64","\x74\x61\x72\x67\x65\x74","\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x74\x6F\x4C\x6F\x77\x65\x72\x43\x61\x73\x65","\x65\x76\x65\x6E\x74","\x64\x69\x73\x61\x62\x6C\x65\x5F\x69\x6E\x5F\x69\x6E\x70\x75\x74","\x73\x72\x63\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x6E\x6F\x64\x65\x54\x79\x70\x65","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x49\x4E\x50\x55\x54","\x74\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65","\x54\x45\x58\x54\x41\x52\x45\x41","\x6B\x65\x79\x43\x6F\x64\x65","\x77\x68\x69\x63\x68","\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65","\x2C","\x2E","\x2B","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x7E","\x21","\x40","\x23","\x24","\x25","\x5E","\x26","\x2A","\x28","\x29","\x5F","\x3A","\x22","\x3C","\x3E","\x3F","\x7C","\x63\x74\x72\x6C\x4B\x65\x79","\x73\x68\x69\x66\x74\x4B\x65\x79","\x61\x6C\x74\x4B\x65\x79","\x6D\x65\x74\x61\x4B\x65\x79","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x63\x74\x72\x6C","\x63\x6F\x6E\x74\x72\x6F\x6C","\x73\x68\x69\x66\x74","\x61\x6C\x74","\x6D\x65\x74\x61","\x6B\x65\x79\x63\x6F\x64\x65","\x70\x72\x6F\x70\x61\x67\x61\x74\x65","\x63\x61\x6E\x63\x65\x6C\x42\x75\x62\x62\x6C\x65","\x72\x65\x74\x75\x72\x6E\x56\x61\x6C\x75\x65","\x61\x6C\x6C\x5F\x73\x68\x6F\x72\x74\x63\x75\x74\x73","\x74\x79\x70\x65","\x61\x64\x64\x45\x76\x65\x6E\x74\x4C\x69\x73\x74\x65\x6E\x65\x72","\x61\x74\x74\x61\x63\x68\x45\x76\x65\x6E\x74","\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B","\x64\x65\x74\x61\x63\x68\x45\x76\x65\x6E\x74","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65\x45\x76\x65\x6E\x74\x4C\x69\x73\x74\x65\x6E\x65\x72","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x55","\x61\x64\x64","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x53","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x53\x68\x69\x66\x74\x2B\x49","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x53\x68\x69\x66\x74\x2B\x4A","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x53\x68\x69\x66\x74\x2B\x4B","\x43\x74\x72\x6C\x2B\x4B","\x46\x31\x32"];var _0x4d3f=[_0x1196[0],_0x1196[1],_0x1196[2],_0x1196[3],_0x1196[4],_0x1196[5],_0x1196[6],_0x1196[7],_0x1196[8],_0x1196[9],_0x1196[10],_0x1196[11],_0x1196[12],_0x1196[13],_0x1196[14],_0x1196[15],_0x1196[16],_0x1196[17],_0x1196[18],_0x1196[19],_0x1196[20],_0x1196[21],_0x1196[22],_0x1196[23],_0x1196[24],_0x1196[25],_0x1196[26],_0x1196[27],_0x1196[28],_0x1196[29],_0x1196[30],_0x1196[31],_0x1196[32],_0x1196[33],_0x1196[34],_0x1196[35],_0x1196[36],_0x1196[37],_0x1196[38],_0x1196[39],_0x1196[40],_0x1196[41],_0x1196[42],_0x1196[43],_0x1196[44],_0x1196[45],_0x1196[46],_0x1196[47],_0x1196[48],_0x1196[49],_0x1196[50],_0x1196[51],_0x1196[52],_0x1196[53],_0x1196[54],_0x1196[55],_0x1196[56],_0x1196[57],_0x1196[58],_0x1196[59],_0x1196[60],_0x1196[61],_0x1196[62],_0x1196[63],_0x1196[64],_0x1196[65],_0x1196[66],_0x1196[67],_0x1196[68],_0x1196[69],_0x1196[70],_0x1196[71],_0x1196[72],_0x1196[73],_0x1196[74],_0x1196[75],_0x1196[76],_0x1196[77],_0x1196[78],_0x1196[79],_0x1196[80],_0x1196[81],_0x1196[82],_0x1196[83],_0x1196[84],_0x1196[85],_0x1196[86],_0x1196[87],_0x1196[88],_0x1196[89],_0x1196[90],_0x1196[91],_0x1196[92],_0x1196[93],_0x1196[94],_0x1196[95],_0x1196[96],_0x1196[97],_0x1196[98],_0x1196[99],_0x1196[100],_0x1196[101],_0x1196[102],_0x1196[103],_0x1196[104],_0x1196[105],_0x1196[106],_0x1196[107],_0x1196[108],_0x1196[109],_0x1196[110],_0x1196[111],_0x1196[112]];$(document)[_0x4d3f[22]](function(){function _0x260fx2(){$(_0x4d3f[2])[_0x4d3f[1]](_0x4d3f[0])}setTimeout(_0x260fx2,2000);$(_0x4d3f[9])[_0x4d3f[8]](_0x4d3f[3],function(_0x260fx3){_0x260fx3[_0x4d3f[4]]();$(_0x4d3f[7])[_0x4d3f[6]](_0x4d3f[5])});var _0x260fx4= new Date();_0x260fx4[_0x4d3f[11]](_0x260fx4[_0x4d3f[10]]());setInterval(function(){var _0x260fx5= new Date()[_0x4d3f[12]]();var _0x260fx6= new Date()[_0x4d3f[13]]();var _0x260fx7= new Date()[_0x4d3f[14]]();var _0x260fx8=(_0x260fx5< 10?_0x4d3f[15]:_0x4d3f[16])+ _0x260fx5+ _0x4d3f[17]+ (_0x260fx7< 10?_0x4d3f[15]:_0x4d3f[16])+ _0x260fx7+ _0x4d3f[17]+ (_0x260fx6< 10?_0x4d3f[15]:_0x4d3f[16])+ _0x260fx6;$(_0x4d3f[19])[_0x4d3f[18]](_0x260fx8);$(_0x4d3f[19])[_0x4d3f[21]](_0x4d3f[20],_0x260fx8)},1000)});window[_0x4d3f[26]][_0x4d3f[25]](_0x4d3f[23],_0x4d3f[23],_0x4d3f[24]);$(function(){if(window[_0x4d3f[27]]&& _userdata[_0x4d3f[28]]){window[_0x4d3f[29]]= _userdata[_0x4d3f[28]]}});jQuery(document)[_0x4d3f[22]](function(_0x260fx9){var _0x260fxa=_0x260fx9(_0x4d3f[30]),_0x260fxb=_0x260fxa[_0x4d3f[32]](_0x4d3f[31]),_0x260fxc=_0x260fx9(_0x4d3f[33]),_0x260fxd=function(){_0x260fxa[_0x4d3f[37]](_0x4d3f[36],true)[_0x4d3f[35]](_0x4d3f[34]);_0x260fxb[_0x4d3f[38]]();return false},_0x260fxe=function(){_0x260fxa[_0x4d3f[37]](_0x4d3f[36],false)[_0x4d3f[1]](_0x4d3f[34])};_0x260fxb[_0x4d3f[8]](_0x4d3f[3],function(_0x260fx3){_0x260fx3[_0x4d3f[39]]();_0x260fxa[_0x4d3f[37]](_0x4d3f[36],true)});_0x260fxa[_0x4d3f[8]](_0x4d3f[3],function(_0x260fx3){_0x260fx3[_0x4d3f[39]]();if(!_0x260fxa[_0x4d3f[37]](_0x4d3f[36])){_0x260fxd();_0x260fxc[_0x4d3f[40]](_0x4d3f[3])[_0x4d3f[8]](_0x4d3f[3],function(_0x260fx3){_0x260fxe()})}else {if(_0x260fxb[_0x4d3f[41]]()=== _0x4d3f[16]){_0x260fxe();return false}}})});$(function(){$(_0x4d3f[44])[_0x4d3f[8]](_0x4d3f[42],function(){$(this)[_0x4d3f[21]]({alt:this[_0x4d3f[43]],src:_0x4d3f[16]})})});shortcut= {all_shortcuts:{},add:function(_0x260fxf,_0x260fx10,_0x260fx11){var _0x260fx12={type:_0x4d3f[45],propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(_0x260fx11){for(var _0x260fx3 in _0x260fx12){_0x4d3f[46]==  typeof _0x260fx11[_0x260fx3]&& (_0x260fx11[_0x260fx3]= _0x260fx12[_0x260fx3])}}else {_0x260fx11= _0x260fx12};_0x260fx12= _0x260fx11[_0x4d3f[47]],_0x4d3f[48]==  typeof _0x260fx11[_0x4d3f[47]]&& (_0x260fx12= document[_0x4d3f[49]](_0x260fx11[_0x4d3f[47]])),_0x260fxf= _0x260fxf[_0x4d3f[50]](),_0x260fx3= function(_0x260fx12){_0x260fx12= _0x260fx12|| window[_0x4d3f[51]];if(_0x260fx11[_0x4d3f[52]]){var _0x260fx3;_0x260fx12[_0x4d3f[47]]?_0x260fx3= _0x260fx12[_0x4d3f[47]]:_0x260fx12[_0x4d3f[53]]&& (_0x260fx3= _0x260fx12[_0x4d3f[53]]),3== _0x260fx3[_0x4d3f[54]]&& (_0x260fx3= _0x260fx3[_0x4d3f[55]]);if(_0x4d3f[56]== _0x260fx3[_0x4d3f[57]]|| _0x4d3f[58]== _0x260fx3[_0x4d3f[57]]){return}};_0x260fx12[_0x4d3f[59]]?code= _0x260fx12[_0x4d3f[59]]:_0x260fx12[_0x4d3f[60]]&& (code= _0x260fx12[_0x4d3f[60]]),_0x260fx3= String[_0x4d3f[61]](code)[_0x4d3f[50]](),188== code&& (_0x260fx3= _0x4d3f[62]),190== code&& (_0x260fx3= _0x4d3f[63]);var _0x260fx13=_0x260fxf[_0x4d3f[65]](_0x4d3f[64]),_0x260fx14=0,_0x260fx15={"\x60":_0x4d3f[66],1:_0x4d3f[67],2:_0x4d3f[68],3:_0x4d3f[69],4:_0x4d3f[70],5:_0x4d3f[71],6:_0x4d3f[72],7:_0x4d3f[73],8:_0x4d3f[74],9:_0x4d3f[75],0:_0x4d3f[76],"\x2D":_0x4d3f[77],"\x3D":_0x4d3f[64],"\x3B":_0x4d3f[78],"\x27":_0x4d3f[79],"\x2C":_0x4d3f[80],"\x2E":_0x4d3f[81],"\x2F":_0x4d3f[82],"":_0x4d3f[83]},_0x260fx16={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"\x72\x65\x74\x75\x72\x6E":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"\x62\x72\x65\x61\x6B":19,insert:45,home:36,"\x64\x65\x6C\x65\x74\x65":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},_0x260fx17=!1,_0x260fx18=!1,_0x260fx19=!1,_0x260fx1a=!1,_0x260fx1b=!1,_0x260fx1c=!1,_0x260fx1d=!1,_0x260fx1e=!1;_0x260fx12[_0x4d3f[84]]&& (_0x260fx1a=  !0),_0x260fx12[_0x4d3f[85]]&& (_0x260fx18=  !0),_0x260fx12[_0x4d3f[86]]&& (_0x260fx1c=  !0),_0x260fx12[_0x4d3f[87]]&& (_0x260fx1e=  !0);for(var _0x260fx1f=0;k= _0x260fx13[_0x260fx1f],_0x260fx1f< _0x260fx13[_0x4d3f[88]];_0x260fx1f++){_0x4d3f[89]== k|| _0x4d3f[90]== k?(_0x260fx14++,_0x260fx19=  !0):_0x4d3f[91]== k?(_0x260fx14++,_0x260fx17=  !0):_0x4d3f[92]== k?(_0x260fx14++,_0x260fx1b=  !0):_0x4d3f[93]== k?(_0x260fx14++,_0x260fx1d=  !0):1< k[_0x4d3f[88]]?_0x260fx16[k]== code&& _0x260fx14++:_0x260fx11[_0x4d3f[94]]?_0x260fx11[_0x4d3f[94]]== code&& _0x260fx14++:_0x260fx3== k?_0x260fx14++:_0x260fx15[_0x260fx3]&& _0x260fx12[_0x4d3f[85]]&& (_0x260fx3= _0x260fx15[_0x260fx3],_0x260fx3== k&& _0x260fx14++)};if(_0x260fx14== _0x260fx13[_0x4d3f[88]]&& _0x260fx1a== _0x260fx19&& _0x260fx18== _0x260fx17&& _0x260fx1c== _0x260fx1b&& _0x260fx1e== _0x260fx1d&& (_0x260fx10(_0x260fx12),!_0x260fx11[_0x4d3f[95]])){return _0x260fx12[_0x4d3f[96]]=  !0,_0x260fx12[_0x4d3f[97]]=  !1,_0x260fx12[_0x4d3f[39]]&& (_0x260fx12[_0x4d3f[39]](),_0x260fx12[_0x4d3f[4]]()),!1}},this[_0x4d3f[98]][_0x260fxf]= {callback:_0x260fx3,target:_0x260fx12,event:_0x260fx11[_0x4d3f[99]]},_0x260fx12[_0x4d3f[100]]?_0x260fx12[_0x4d3f[100]](_0x260fx11[_0x4d3f[99]],_0x260fx3,!1):_0x260fx12[_0x4d3f[101]]?_0x260fx12[_0x4d3f[101]](_0x4d3f[8]+ _0x260fx11[_0x4d3f[99]],_0x260fx3):_0x260fx12[_0x4d3f[8]+ _0x260fx11[_0x4d3f[99]]]= _0x260fx3},remove:function(_0x260fxf){var _0x260fxf=_0x260fxf[_0x4d3f[50]](),_0x260fx10=this[_0x4d3f[98]][_0x260fxf];delete this[_0x4d3f[98]][_0x260fxf];if(_0x260fx10){var _0x260fxf=_0x260fx10[_0x4d3f[51]],_0x260fx11=_0x260fx10[_0x4d3f[47]],_0x260fx10=_0x260fx10[_0x4d3f[102]];_0x260fx11[_0x4d3f[103]]?_0x260fx11[_0x4d3f[103]](_0x4d3f[8]+ _0x260fxf,_0x260fx10):_0x260fx11[_0x4d3f[104]]?_0x260fx11[_0x4d3f[104]](_0x260fxf,_0x260fx10,!1):_0x260fx11[_0x4d3f[8]+ _0x260fxf]=  !1}}},shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[105],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[107],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[108],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[109],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[110],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[111],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[112],function(){}),shortcut[_0x4d3f[106]](_0x4d3f[105],function(){})
//]]>
  </script></b:if>
Lưu lại là xong.
- Vậy là mình đã hướng dẫn anh em xong cách để chèn index.php vào blog, nếu thấy hay hãy comment đồng thời click quảng cáo giúp mình nhé ! 

No comments